“Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt”

JUDr. Michal Kemka

spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.

JUDr. Robert Hayden, M.B.A.

spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.

JUDr. Milan Moravčík

advokát, vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1992 až 2016 pôsobil na rôznych úrovniach riadenia policajného zboru v rámci Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát.

JUDr. Kristína Hudec

advokátka, vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložila advokátsku skúšku a zapísala sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát.

JUDr. Mario Bednárik
odborný zamestnanec vyštudoval Akadémiu policajného zboru v Bratislave, kde taktiež vykonal rigoróznu skúšku. Pracoval v Policajnom zbore SR, kde zastával rôzne funkcie od vykonávania pedagogickej činnosti v oblasti práva, vyšetrovania trestných činov až po pôsobenie na úseku kriminálnej polície. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec.