“ Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt “

Advokátska kancelária Consilior Iuris s.r.o. poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva. Služby poskytované spoločnosťou Consilior Iuris s.r.o. Vám zabezpečia časovo a finančne prístupné riešenia situácií vyskytujúcich sa pri každodennej činnosti, či už ako občana alebo podnikateľa. Využitím našich služieb ušetríte finančné prostriedky, ľudské zdroje a v neposlednom rade aj Váš čas.

 

Advokátska kancelária Consilior Iuris s.r.o. kladie dôraz na prevenciu a predchádzanie vzniku nepriaznivých situácii našich klientov, a tým minimalizuje ich možné negatívne dopady. Advokátska kancelária Consilior Iuris s.r.o. zabezpečuje svojim klientom všetky právne služby od prípravy a pripomienkovania zmlúv až po zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora.

 

Poskytujeme služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného práva, vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného práva ako aj v oblastiach práva trestného či už ako obhajcovia alebo zástupcovia poškodených.