“ Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt “

Advokátska kancelária Consilior Iuris s.r.o. bola založená v roku 2010 a nadväzuje na poskytovanie právnych služieb advokátom JUDr. Róbertom Dupkalom, ktorý je zapísaný v zozname advokátov vedený v Slovenskej advokátskej komore už od roku 1992.

 

Spoločníkmi advokátskej kancelárie Consilior Iuris s.r.o. sú advokáti JUDr. Róbert Dupkala, JUDr. Michal Kemka a JUDr. Robert Hayden, M.B.A., okrem nich kolektív tvoria advokátski koncipienti a odborní zamestnanci. Advokátska kancelária Consilior Iuris s.r.o. je zárukou profesionality a spoľahlivosti pri poskytovaní právnych služieb vzhľadom na vysokú odbornú úroveň jej členov ako i dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právnych služieb.

 

Spoločníci a zamestnanci advokátskej kancelárie Consilior Iuris s.r.o. majú spoločný cieľ – čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie poskytovať komplexné právne služby svojim klientom a v záujme dosiahnutia tohto cieľa si neustále zvyšujú svoju odbornú úroveň. Komplexnosť poskytovania právnych služieb spoločnosť zabezpečuje aj spoluprácou so znalcami z rôznych odborov, účtovnými a daňovými poradcami, audítormi, notármi a exekútormi a inými odborníkmi, podľa potrieb klientov.